Puls-Art | Regulamin sklepu
Puls-Art - lider w edukacji leśnej tworzy i projektuje izby edukacyjne, ścieżki edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do edukacji leśnej.
izby edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, pomoce edukacyjne, tropy zwierząt, maski zwierząt
20047
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20047,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Regulamin sklepu

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

§ 1 Postanowienia ogólne
Właścicielem sklepu jest firma Puls-Art Jolanta Buzanowska z siedzibą w Połczynie- Zdroju ul. Wojska Polskiego 15, NIP 672-151-23-60, Regon: 330295735.

§ 2 Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, zostanie on poinformowany o jego przyjęciu przez pracownika sklepu. 6. W przypadku możliwości realizacji w danym terminie tylko części zamówienia, klient zostanie o tym poinformowany e-mailowo lub telefonicznie.
7.Formularze zamówienia wypełnione błędnie, częściowo oraz nie potwierdzone przez pracownika sklepu mogą zostać anulowane.
8. Anulowane mogą zostać również zamówienia nie opłacone w ciągu 7 dni w przypadku wyboru opcji przedpłaty.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia z wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 3 Towar
1. Każdy produkt oferowany w sklepie został zaprojektowany i wykonany przez firmę Puls-Art i podlega ochronie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83)

§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez Puls-Art zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca zgodnie z wyborem opcji dostawy.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

§ 5 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Dla instytucji istnieje możliwość wystawienia faktury terminowej lub faktury proforma co należy zaznaczyć w formularzu zamówienia.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na wskazane konto bankowe sklepu.

§ 6 Procedura reklamacji
1. Zobowiązuje się Zamawiającego do sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń natychmiastowego sporządzenia protokołu reklamacyjnego.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@puls-art.com.pl lub pisemnie na adres Puls-Art Jolanta Buzanowska z siedzibą w Połczynie- Zdroju ul. Wojska Polskiego
3. Reklamacja zamówionego towaru dotycząca uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.)
4. Klient, będący konsumentem który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).
5. Towar podlegający zwrotowi powinien zostać zwrócony w nienaruszonym stanie i o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą Vat.
6. Sklep Puls-art.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

§ 7 Zwrot pieniędzy
Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym na wskazane przez Zamawiającego konto w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez Puls Art. Jolanta Buzanowska z siedzibą w Połczynie- Zdroju ul. Wojska Polskiego 15. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży,
b)jeśli klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep,
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie WWW puls-art.pl, po zalogowaniu w panelu klienta, zakładka „Moje konto”. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane
osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271).
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.