Warunki gwarancji

 1. Firma Puls-Art udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone produkty trwającej od 12 do 24 miesięcy od daty sprzedaży w zależności od rodzaju produktu (*).
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych oraz pęknięć wzdłużnych drewna.
 3. Gwarancję uznaje się za nieważną w przypadku:
 • niewłaściwego magazynowania (zakupione produkty należy wyjąć z tymczasowego opakowania),
 • niewłaściwego montażu (dotyczy samodzielnego montażu przez Zamawiającego),
 • niewłaściwej eksploatacji,
 • użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 • niewłaściwej konserwacji zamówionego towaru.
 1. Firma Puls-Art zaleca czyszczenie całości konstrukcji co najmniej dwa razy do roku.
 2. W okresach gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych wadliwych produktów w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, jeżeli uszkodzenia te nie powstały z winy Wykonawcy.
 3. Puls-Art nie ponosi odpowiedzialności za:

a. uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wskutek ingerencji Konsumenta lub osób trzecich w Produkt;
b. uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wskutek zdarzeń losowych;
c. normalne zużycie Produktu;
d. nieznaczne odstępstwa wielkości, wagi i kolorystyki Produktu od danych publikowanych w ramach witryny Internetowej i katalogu firmowego, wynikające z rękodzielniczego charakteru Produktów;
e. właściwości Produktu wynikające z cech drewna, w szczególności:

   • szorstkość powierzchni drewnianej, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie sęków,
   • nieregularne usytuowanie sęków,
   • różnice odcieni drewna w ramach jednego Produktu;

f. zmiany tonacji kolorystycznej i przebarwienia powłoki lakierniczej wskutek ekspozycji Produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub promieniowania o podobnym działaniu;
g. zmiany wyglądu i faktury oraz uszkodzenia Produktów wykonanych z drewna, będące naturalną konsekwencją działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na drewno, w szczególności:

   • mikropęknięcia,
   • wycieki żywicy,
   • szarzenie, zmiany odcieni, przebarwienia,
   • przebarwienia solno – żywiczne,
   • zmiany wymiarów elementów drewnianych w granicach +/- 10% w stosunku do wymiarów podawanych w ramach witryny Internetowej i katalogu firmowego,
   • wykrzywianie i łódkowanie elementów drewnianych.

 

* 24 miesiące gwarancji – zestawy interaktywne, stelaże dębowe, leśna skocznia, ścieżka zmysłów
* 12 miesięcy gwarancji – filary wiedzy, fotościanka